מהו מקורה של מצוות התפילין

מערכת שורש  יח אדר, תשעח  3/5/2018

מעט על המצווה החשובה של תפילין....
.......................

מהו מקורה של מצוות התפילין
"וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ" (דברים ו', פסוק ח').
הנחת תפילין היא מצווה חשובה מעין כמותה ביהדות, המחייבת גברים מגיל מצווה להניח תפילין מדי יום, למעט בימים מיוחדים. על פי ההלכה יש להניח את התפילין ביום ולא בלילה, בימי חול ולא בשבת או חג.

בעבר נהוג היה להניח תפילין בכל שעות היום אך כיום נהוג להניח תפילין רק במהלך תפילת שחרית ולעיתים בתפילת מנחה בימי צום. בקרב הציבור החסידי יש המניחים את הזוג השני של התפילין: 'רבינו תם', בתפילת מנחה.

התפילין הן שתי יחידות עצמאיות: 'תפילין של יד' ו-'תפילין של ראש' המכילות תכנים רוחניים ופסוקים בהם כתובים שמות האלוהים וההלכה מייחסת להן קדושה ומחייבת לשמור את הגוף בשעת הנחתן. חובה זאת הביאה לנוהג לפיו לא מחנכים ילדים להנחת תפילין אלא מגיל בר-מצווה, בניגוד למצוות אחרות בהן מחנכים ילדים לקיימן מגיל צעיר יותר. כך הפכו התפילין לאחד מסמלי בר המצווה.
תפילין צריכות להיעשות מעור בהמה כשרה ויש גם תפילין מהודרות.

מקור מצוות הנחת תפילין
הציווי בתורה אומר: "וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל-יָדְךָ, וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ" (שמות, י"ג, ט') וכן בפרשת ואתחנן: "וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים, ו', ח').
הדעות נחלקות האם כוונת הפסוק היא ציווי הנחת אביזר ייחודי כלשהו או שמא ביטוי מטאפורי שמטרתו להורות על זכירת המצוות.
עפ"י המסורת כפי שהתקבלה בתורה שבעל פה הציווי הוא על הנחת אביזר בשם "תפילין", שצורתו "הלכה למשה מסיני". כלומר: איננה כלולה במקרא, אבל צוותה בהר סיני כפירוש המקרא ועברה במסורת התורה שבעל פה.

חז"ל אמרו שכל הקורא קריאת שמע ללא הנחת תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו וכאילו הקריב קורבן ללא מנחה ונסכים מפני שבקריאת שמע הוא קורא: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עינך" בעוד הוא לא מניח את התפילין.

עוד קשרו חז"ל לתפילין סגולה לאריכות ימים בהסתמכם על הפסוק: "ה' עליהם יחיו" (ישעיהו, ל"ח, ט"ז).

קשר התפילין הוא כקשר חתן וכלה כאשר התפילין מסמלות את הקשר הנצחי בין ישראל לאביהם שבשמים. במגילת שיר השירים (שהוא קודש קודשים) משול עם ישראל לכלה של הקב"ה ולכן אנו כורכים שבע כריכות על היד שמזכירות לנו את שבע ברכות הנישואין, המהוות את הקשר בין החתן והכלה. הכריכות שעל האצבע האמצעית מורות על הטבעת שהחתן עונד לכלתו מתחת לחופה.

מדוע נהוג להניח תפילין על היד הכהה
הטעם שהנחת התפילין על היד הכהה (החלשה) הוא להצביע בכך שלא בכוח יגבר איש כי אם לה' המלחמה, לפי שיד האדם כהה וחלושה מלעשות גדולה או קטנה, על כן צווה ה' להניח התפילין אשר שם ה' חקוק בהן על היד החלשה, להורות שיד ה' היא הנותנת כוח ליד חלשה זו.

למה משתמשים בבהמה למצווה?
בהמה מסמלת את עולם החומר ללא התוכן הרוחני בצורתו הירודה כשהתורה והמצוות באות לרומם אותנו מהמציאות החומרית. מצוות הנחת תפילין מסמלת את קידוש החומר כאשר לוקחים חתיכה של עור בהמה ומפיחים בה קדושה ע"י מחשבה בלבד. לכל אורך ייצור התפילין אנו אומרים ומכוונים שעבודתנו היא לשם קדושת תפילין, ובכך הופכים עור בהמה סתמי לתשמיש קדושה. כך גם נוכל ללמוד לכל פעולה שלנו בעולם הזה שעל ידי כוונה ומחשבה טובה אפשר להפוך מעשה סתמי לכאורה למעשה משמעותי.