כיצד משפיעה העלאת ריבית על שוק ההון?

מערכת שורש  כג חשוון, תשעז  11/24/2016

העלאת ריבית משפיעה על המשק, על שוק העבודה ועל שוק ההון. למרות נטייה של הבורסה להגיב בשליליות בגלל הגדלת עלויות המימון במגזר העסקי, בטווח הארוך נוצרת הזדמנות אמיתית למשקיעים שמגלים אופטימיות
.......................

כיצד משפיעה העלאת ריבית על שוק ההון?

ריבית מייצגת במובן מסוים את מחיר הכסף, או במילים אחרות את המחיר של העברת כסף מהעתיד להווה. הפירוש הכלכלי של ריבית הוא סכום כסף נוסף שמשולם על ידי הלווה למלווה ובתמורת הזכות להשתמש בסכום מסוים. בפועל, להעלאת או הורדת ריבית יש השלכות גדולות וכל אחת מהפעולות הללו משפיעה בצורה שונה על המסחר בשוק ההון בפרט ועל המשק בכלל.

ראשית, המטרה של העלאת ריבית היא להקטין את כמות הכסף על ידי הנפקת אגרות חוב של הבנק המרכזי. זו הדרך ליישם מדיניות מוניטרית מצמצמת, שמתייחסת בצורה מובהקת לכמות הכסף ואמצעי התשלום במשק. לעומת זאת, בתקופות של מיתון נוקטים במדיניות מוניטרית מרחיבה שפועלת להורדת שווי הכסף ולהגדלת כמותו על ידי הורדת ריבית.

הלקוח הממוצע והתייקרות הריבית בבנקים – כל מה שצריך לדעת 

הבורסה בדרך כלל מגיבה בצורה שלילית להעלאת ריבית. העלאה מן הסוג הזה מגדילה את עלויות המימון במגזר העסקי ועשויה לפגוע באטרקטיביות של השקעות מסוימות. מצד שני, העלאת ריבית משדרת ביטחון בחוזקו של המשק ויכולה גם להשפיע לחיוב על המשקיעים. היא מפחיתה אי ודאות וכך מעניקה תשתית נכונה יותר לפיזור נכסים והשקעות.

את הלקוח הממוצע מעניין בעיקר כיצד העלאת ריבית משפיעה על חשבון הבנק הפרטי שלו. בעלי חסכונות יכולים לקבל ריבית גבוהה יותר, אך מי שנמצא בחריגת יתר (אוברדראפט) ישלם עמלות גבוהות יותר לבנק. העלאת ריבית גם משפיעה על שוק ההון בכך שהיא מעלה את המרכיב המשתנה במסלולי משכנתאות. כתוצאה מכך, העלאת ריבית מייקרת את המשכנתא ועלולה להקשות משמעותית על בעלי משקי בית פרטיים.

בטווח הארוך, הריבית אמורה למנוע אינפלציה ושחיקה בכוח הקנייה. ישראל למשל היא מדינה שבה קשה לשלוט באינפלציה בגלל מערכת הצמדה גבוהה, לכן עדיף לטפל בה כאשר היא מתונה ולשקול העלאת ריבית על אף המשמעות המידית עבור ציבור החוסכים.

הקשר בין העלאת ריבית, שוק העבודה והצריכה 

העלאת ריבית משפיעה על המשק באמצעות שוק העבודה. ריבית גבוהה פוגעת בשוק העבודה כי היא מנטרלת את היכולת של חברות מסוימות לגייס הון, וכך מביאה לצמצום פעילויות. עם זאת, יש לציין שתהליכים מן הסוג הזה מתרחשים רק בהעלאות ריבית גבוהות ולא כאשר מדובר בעליות ריבית מתונות של 0.25%-0.5%.

בכלכלה המודרנית ידוע שהעלאת ריבית מגדילה את הנטייה לחסוך ומקטינה את הנטייה לצרוך. זו הזדמנות טובה לשקול מסחר בשוק ההון כדי להפיק תועלת מהתנודתיות במשק, אך ככל שהריבית תעלה צפוי גם הביקוש לרדת ויחד איתו צפויה עליית המחירים להתמתן.