פגיעה בזכות לפרטיות במקרי האזנת סתר

מערכת שורש  כב שבט, תשעח  2/7/2018

האזנות סתר אשר אינן עומדות בדרישות החוק עשויות להיחשב כהפרה של הפרטיות, ולגרור בגינן תביעות משפטיות ועונשים כבדים- שימו לב
.......................

פגיעה בזכות לפרטיות במקרי האזנת סתר

פרשת הקלטות הסתר אשר כיכבה לאחרונה בחדשות בארץ העלתה על סדר היום הציבורי את הדיון הסוער בדבר האזנות סתר. בעוד הצדדים אשר נפגעים כתוצאה משחרור הקלטות שלהם אשר הושגו באמצעות האזנותטוענים לפגיעה בלתי חוקית בפרטיותם, הצדדים המאזינים ומקליטים נשארים לרוב חסויים, או שטוענים לחוקיותן של ההאזנות שביצעו. מתי האזנת סתר הן חוקית ומתי לא, ומהן ההשלכות החוקיות של ביצוע האזנות בלתי חוקיות?

האזנה המבוצעת באישור בית המשפט או על ידי אחד הצדדים -

האזנות סתר זוכות למעמד חוקי כאשר הן מבוצעות על ידי רשויות המדינה, וזאת רק באישור של בית המשפט. כך, ניתן להשתמש בהאזנות סתר ככלי לאיסוף מודיעין אשר יכול לשמש גם במסגרת חקירה משטרתית וההאזנות הופכות להיות חלק אינטגרלי ממערכת המשפט הפלילי. מקרה נוסף בו האזנת סתר עשויה להיחשב חוקית הוא כאשר ההאזנה/הקלטה מבוצעת על ידי אחד מן הצדדים בשיחה, גם ללא הסכמתו המפורשת של הצד השני. במילים אחרות – הקלטה עצמית עשויה להיחשב כהאזנה חוקית, ובמקרים אלו אין בידי הצד השני עילה לתביעה בגין הפרה של הפרטיות.

לעומת זאת, האזנותבלתי חוקיות הן כאלו המבוצעות למשל על ידי חוקרים פרטיים, הקלטות לצורכי ריגול תעשייתי וכד', אשר אינן כרוכות בחקירה משטרתית או באישור בית המשפט. במקרים אלו המידע הנאסף מן ההאזנה הבלתי חוקית אינו יכול לשמש במסגרת משפט פלילי או כל הליך משפטי אחר.    

אפשרות לעונש מאסר ועונשים כבדים נוספים -

במידה ואתם מואשמים בביצוע האזנות סתר בלתי חוקיות, עורך דין פלילי טוב יהיה הכרחי עבורכם, שכן האזנות בלתי חוקיות נושאות בצידן עונשים פוטנציאליים חמורים. במקרים מסוימים, עשוי הצד אשר ביצע את ההאזנה הבלתי חוקית לספוג עונש מאסר של עד חמש שנים. בנוסף, במידה ומדובר בחוקר או בלש פרטי, הוא מסתכן בשלילת רישיונו. גם תביעה אזרחית היא כלי הנמצא בידיהם של התובעים בגין ביצוע האזנת סתר בלתי חוקיות, כאשר בתביעות אלו עלולים הנאשמים לספוג קנסות בגובה עשרות אלפי שקלים, לעיתים אף ללא כל הוכחת נזק מצד הנפגע.

לסיכום, האזנות סתר אשר אינן עומדות בדרישות החוק עשויות להיחשב כהפרה של הפרטיות, ולגרור בגינן תביעות משפטיות ועונשים כבדים, כמו גם להיפסל כראיות במשפט פלילי. מי שמבצע האזנות סתר מסיבה כלשהי, מוטב כי יעשה זאת באופן חוקי וכשר...