היטלי פיתוח

מערכת שורש  כג אייר, תשעז  5/19/2017

מה הם היטלי פיתוח, מתי יש לשלם אותם, למה, והאם יש סיכוי להפחתה?
.......................

היטל פיתוח הוא מס מוניציפלי המונהג בישראל, ואותו צריך כל בעל מקרקעין או חוכר לדורות להעביר לרשות המקומית ו/או לתאגיד המים והביוב. את אותן אגרות פיתוח יש להעביר לרשויות בזמן הנחת תשתית מוניציפלית או לפני קבלת היתר בנייה, והן נועדו לממן את הנחת התשתיות אשר ישמשו את הציבור.

מהן תשתיות מוניציפליות?

תחת ההגדרה של תשתיות מוניציפליות נכללים כבישים, מדרכות, תעלות ניקוז של מי גשמים, צנרת הולכת מים, צנרת ביוב וגם שטחים ציבוריים פתוחים.

הבסיס החוקי לגביית היטלי פיתוח

פקודת העיריות היא זו שעל פיה הוסמכו העיריות והמועצות המקומיות להיות אחראיות על פיתוח מוניציפלי של השטח שברשותן, פיתוח הכולל הקמת תשתיות כמו מדרכות, כבישים, ניקוז ועוד. כמו כן, הוסמכו העיריות והמועצות גם לקבוע חוקי עזר אשר יחייבו את בעלי הנכסים בתחום שבבעלותה לממן את הקמת התשתיות האלה, וזאת באמצעות תשלום של אגרות, היטלי פיתוח או דמי השתתפות. כל הפרטים לגבי התשתיות של העירייה או המועצה להקים, האופן בו יממנו התושבים את הקמתן, מי מהתושבים יהיו חייבים בתשלום זה, איזה תעריפים יהיו להקמת התשתיות ואיזו שיטת הצמדה תהיה לתשלום – מוגדרים בצורה ברורה בחוק העזר של כל רשות ומועצה.  

סוג ההיטלים הקבועים בחוק

על פי החוק ישנן 5 סוגים עיקריים של היטלי פיתוח:

·         היטל סלילה – לסלילת כבישים ומדרכות

·         היטל תיעול – להתקנת תעלות ניקוז למי הגשמים

·         היטל ביוב – להנחת צנרת ניקוז לביוב

·         היטל צנרת מים – להנחת צנרת המיועדת להולכת מי שתייה

·         היטל שטחים ציבוריים פתוחים – להקמת שטחים פתוחים המיועדים לכלל הציבור כגון גנים ציבוריים ועוד

באילו מקרים יש לשלם היטלי פיתוח?

ישנם שני מקרים עיקריים בהם אדם צריך לשלם היטלי פיתוח:

·         כאשר תשתית מוניציפלית מונחת לראשונה בסמוך לחלקה שנמצאת בבעלותו.

·         כאשר מוגשת בקשה לקבלת היתר בנייה – במקרה זה, אם כבר קיימת תשתית שעבורה כבר שילם הנישום, הוא יחויב בתשלום היטל פיתוח עבור רכיב השטח החדש בלבד.

תעריפי ההיטל משתנים בין רשות מקומית אחת לאחרת, כאשר לעתים ניתן לבצע הפחתת היטלי פיתוח, אם עומדים בקריטריונים מסוימים.

לקבלת מידע נוסף אודות היטלי פיתוח ו/או הפחתת היטלי פיתוח צרו עמנו קשר משרד עו"ד בן אליעזר ושות' - מיסוי מוניציפאלי והפחתת מיסי מקרקעין. תובל 13 (בית אמריקה) רמת גן, טלפון: 03-6954100 פקס: 03-6721310 דוא"ל: info@be-law.co.il
ונשמח לעמוד לשירותכם.